મતદાન સંગ્રહ

શું ઓલી રોબિન્સનને હજી ઇંગ્લેન્ડ તરફથી રમવાની છૂટ હોવી જોઈએ?

  • હા (67%)
  • ના (33%)

શું દક્ષિણ એશિયન મહિલાઓને રસોઇ કેવી રીતે ખબર હોવી જોઈએ?

  • ના (56%)
  • હા (44%)

તમે જાતીય સ્વાસ્થ્ય માટે સેક્સ ક્લિનિકનો ઉપયોગ કરો છો?

  • ના (58%)
  • હા (42%)

શું બિગ બોસ એક બાયસ્ડ રિયાલિટી શો છે?

  • હા (90%)
  • ના (10%)

શું તમારી પાસે -ફ-વ્હાઇટ એક્સ નાઇક સ્નીકર્સની જોડી છે?

  • ના (70%)
  • હા (30%)