મતદાન સંગ્રહ

શું ઓલી રોબિન્સનને હજી ઇંગ્લેન્ડ તરફથી રમવાની છૂટ હોવી જોઈએ?

  • હા (71%)
  • ના (29%)

શું દક્ષિણ એશિયન મહિલાઓને રસોઇ કેવી રીતે ખબર હોવી જોઈએ?

  • હા (57%)
  • ના (43%)

તમે જાતીય સ્વાસ્થ્ય માટે સેક્સ ક્લિનિકનો ઉપયોગ કરો છો?

  • ના (57%)
  • હા (43%)

શું બિગ બોસ એક બાયસ્ડ રિયાલિટી શો છે?

  • હા (92%)
  • ના (8%)

શું તમારી પાસે -ફ-વ્હાઇટ એક્સ નાઇક સ્નીકર્સની જોડી છે?

  • ના (73%)
  • હા (27%)